O nemoci

Nemoci spojené s lupénkou – komorbidity

Lupénka je viditelná nemoc s mnoha skrytými dopady. Pacienti mají problémy nejen s kůží, ale bohužel jsou také vystaveni vyššímu riziku některých dalších chorob. Mezi tyto přidružené nemoci tzv. komorbidity patří metabolický syndrom, nespecifické střevní záněty a kardiovaskulární onemocnění. Míra rizika postižení těmito chorobami závisí na závažnosti, době trvání lupénky a věku pacienta. Je velmi důležité odhalit jejich prvotní příznaky a následně je léčit.

>>

Co je to lupénka

Lupénka neboli psoriáza je chronická autoimunitní zánětlivá kožní choroba, kdy na základě vrozeného sklonu k imunitním a kožním odchylkám a po působení provokačních faktorů dochází ke vzniku zánětu a zrychlenému růstu buněk kůže.

>>

Proč vzniká lupénka

Detailní objasnění příčin vzniku psoriázy prozatím neexistuje. Víme však, že se jedná o autoimunitní onemocnění s jistým druhem dědičnosti, při kterém dochází k narušení funkce určitého typu bílých krvinek, tzv. T-lymfocytů.

>>

Formy lupénky

Lupénka může mít obvykle různý průběh. Podle závažnosti se lupénka dělí na mírnou, středně těžkou a těžkou formu, a zároveň se liší podle místa a vzhledu ložiska.

>>