Moderní a včasná léčba lupénky dokáže vrátit pacienta do období před nemocí

Moderní a včasná léčba lupénky dokáže vrátit pacienta do období před nemocí

Rozhovor s předním dermatologem prof. MUDr. Petrem Arenbergerem, DrSc., MBA, na téma moderních způsobů léčby lupénky.

I přes značný pokrok v medicíně zatím není možné lupénku zcela vyléčit. Jaké mají v současné době pacienti možnosti?
V současnosti jsme schopni lupénku léčit, nikoliv však zcela vyléčit. Je ale velmi důležité si uvědomit, že díky moderním možnostem léčby dokážeme výrazně zvýšit kvalitu života našich pacientů. To mimo jiné znamená, že se řada z nich může díky účinné léčbě se zlepšenou kvalitou života vrátit do doby před propuknutím nemoci.

V dnešní době je efektivním způsobem léčby lupénky biologická léčba. Na jakém principu funguje?
Biologická léčba je nejnovější způsob léčby, který má medicína k dispozici pro zvládání autoimunitních a některých nádorových onemocnění. Podle dosavadních studií a zkušeností lékařů je účinnější a má méně nežádoucích účinků než systémová léčba. Biologická léčba má navíc selektivní účinek – působí pouze tam, kde je potřeba, což je významný pokrok jak pro nás, tak pro naše pacienty. Biologická léčba je bezpochyby metodou, která se bude i v budoucnu dál rozvíjet.

V poslední době se často píše o možnosti léčby tzv. excimerovým laserem. V čem metoda spočívá a jaké jsou její výhody?
Excimerový laser je zdrojem ultrafialového záření vlnové délky 308 nm, což je UVB oblast. Obdobné vlnové délky vyzařují i jiné přístroje, které se v dermatologii používají k fotoléčbě. Výhodou laseru je možnost působení ultrafialového záření na malou plochu kůže o velkém výkonu, takže se hodí především k ošetřování několika malých a úporných ložisek.

Mobilní aplikace Lupénka umožňuje pacientům mimo jiné objednat se k nejbližšímu specialistovi na léčbu lupénky. V čem vidíte přínos podobných aplikací?
Žijeme v době, kdy máme snadno dostupné obrovské množství informací. O to je ale těžší mezi nimi rozlišit ty kvalitní a ověřené. Týká se to i informací o lidském zdraví. Proto považuji za velmi důležité, že pacienti s lupénkou mají k dispozici nástroj, díky kterému mohou snadno najít specialistu na léčbu lupénky, který je navíc certifikovaný Českou dermatovenerologickou společností. Pokud běžně používáme mobilní aplikace v každodenním životě, tak proč bychom je nemohli využít i k tomu, že snadno najdeme svého lékaře a rovnou se k němu objednáme?

Mobilní aplikace Lupénka