Abbvie

Dotazník 
DLQI

Interaktivní 
test

Dotazník

Cílem dotazníku je zhodnotit, jaký vliv měla nemoc na kvalitu vašeho života v posledním týdnu. To znamená, jak lupénka ovlivnila vaši práci, volný čas, vztahy nebo psychiku.

Dotazník si můžete vyplnit a následně vytisknout. Vyplněný dotazník si vezměte s sebou na vaši příští kontrolu u lékaře. Tyto údaje mu pomohou zvolit nejvhodnější léčbu pro vás.

1

Jak moc vás v posledním týdnu svědila či pálila kůže, případně jak byla citlivá a podrážděná?


2

Do jaké míry jste byl/a uveden/a do rozpaků (cítil/a jste se nepříjemně) kvůli stavu své kůže?


3

Jak moc vám během posledního týdne vaše kožní onemocnění překáželo v běžném životě, např. v péči o domácnost, zahradu apod.?4

Nakolik ovlivnil stav vaší kůže během posledního týdne výběr oblečení?5

Nakolik stav vaší kůže ovlivnil během posledního týdne vaše společenské aktivity a využívání volného času?6

Jak vám stav vaší kůže během posledního týdne vadil při sportu?7

Zabránil vám stav vaší kůže během posledního týdne pracovat nebo studovat?


Pokud vám stav vaší kůže zcela nezabránil v práci či studiu, jak moc vám během posledního týdne komplikoval vaše pracovní nebo studijní aktivity?

8

Měl/a jste kvůli stavu své kůže v posledním týdnu nějaké problémy v kontaktu s partnerem, blízkými přáteli nebo příbuznými?


9

Měl/a jste kvůli stavu své kůže v posledním týdnu sexuální problémy?10

Způsobila vám léčba lupénky během posledního týdne nějaké problémy (např. zabrala příliš času, nemohl/a jste vykonávat svou práci jako obvykle ani doma, ani v zaměstnání apod.)?Interaktivní test

Test BSA (Body Surface Area)
Test BSA počítá, na jakém procentu povrchu těla je lupénka přítomná. Bylo zjištěno, že přibližně 1 % povrchu těla u každého jedince odpovídá ploše jeho vlastní dlaně.

Prohlédněte si svá postižená místa a označte je na přední a zadní straně postavičky. Jednoduše tak zjistíte, jak závažnou formou lupénky trpíte.

Muž

Žena

Reset Reset
Upozornění: Užití této pomůcky je zamýšleno pouze jako výzkumný nebo edukativní nástroj. Veškeré výsledky by měly být ověřeny za použití tradičních skórovacích metod a klinického posuzování. Všichni uživatelé se zdravotními problémy by měli své problémy konzultovat s lékařem, který je vyškolen ve sledování a interpretaci symptomů a je schopen poskytnout diagnózu a léčebné postupy založené na odborných znalostech a zkušenostech.
Abbvie
Stáhnout v App StoreStáhnout v Google Play
Abbvie

Stáhněte si aplikaci Lupénka

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny názvy produktů, které se objevují na této internetové stránce, ochranné známky vlastněné nebo licencované společností AbbVie Inc., jejími dceřinými nebo přidruženými společnostmi. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti AbbVie Inc. nesmí být na tomto webu použita žádná ochranná známka, obchodní název nebo vizuální podoba AbbVie, s výjimkou identifikace produktu nebo služeb společnosti.
Copyright © 2021 AbbVie Inc.
crossmenumenu-circlecross-circle