Dotazník DLQI

Cílem dotazníku je zhodnotit, jaký vliv měla nemoc na kvalitu vašeho života v posledním týdnu.

Můžete si dotazník vyplnit a následně vytisknout. Vyplněný dotazník přineste spolu s deníkem s  sebou na návštěvu k lékaři. Tyto údaje velmi pomohou vašemu lékaři při stanovení optimální léčby.

1Jak moc vás v posledním týdnu svědila či pálila kůže, případně jak byla citlivá a podrážděná?


2Do jaké míry jste byl/a uveden/a do rozpaků (cítil/a jste se nepříjemně) kvůli stavu své kůže?


3Jak moc vám během posledního týdne vaše kožní onemocnění překáželo v běžném životě, např. v péči o domácnost, zahradu apod.4Nakolik ovlivnil stav vaší kůže během posledního týdne výběr oblečení?5Nakolik stav vaší kůže ovlivnil během posledního týdne vaše společenské aktivity a využívání volného času?6Jak vám stav vaší kůže během posledního týdne vadil při sportu?7Zabránil vám stav vaší kůže během posledního týdne pracovat nebo studovat?

Pokud NE, bránil vám během posledního týdne stav vaší kůže v zaměstnání nebo studiu?
8Měl/a jste kvůli stavu své kůže v posledním týdnu nějaké problémy v kontaktu s partnerem, blízkými přáteli nebo příbuznými?


9Měl/a jste kvůli stavu své kůže v posledním týdnu sexuální problémy?10Způsobila vám léčba vašeho kožního onemocnění během posledního týdne nějaké problémy (např. zabrala příliš času, nemohl/a jste vykonávat svou práci jako obvykle ani doma ani v zaměstnání apod.)?