Základní informace o léčbě

Přestože lupénku nelze úplně vyléčit, existuje mnoho léčebných možností pro zlepšení příznaků nemoci. Je potřeba si uvědomit, že žádný způsob léčby není univerzální pro každého pacienta. Volba terapie je individuální, a závisí na mnoha faktorech, jako jsou forma onemocnění, místo a závažnost postižení, věk pacienta a případná další onemocnění.

Důležité je hlavně zahájit léčbu včas. Odborný lékař – dermatolog – začíná s léčbou lupénky obvykle topickými prostředky – lokální léčbou, na dalším místě je fototerapie a nakonec systémová léčba, která zahrnuje i biologickou léčbu.

Lokální léčba

Tato léčba zahrnuje masti, krémy, gely a šampony a aplikuje se přímo na kůži. Jde obvykle o první volbu v léčbě lupénky. Z hlediska obsahu účinné látky se setkáte s kortikosteroidy, dehtem, deriváty vitamínu D, retinoidy, keratolytiky či antralinem.

Fototerapie – UV záření

Jde o variantu léčby pro pacienty se středně těžkou až těžkou formou lupénky, pokud nereagují na lokální léčbu. V principu jde o vystavení pokožky UV záření, což spouští biologický proces, který působí imunosupresivně, což znamená, že oslabuje T-lymfocyty vyvolávající kožní zánět. Cílem fototerapie je zmírnění zánětu a zlepšení klinického stavu nemocného.

Systémová léčba

Používá se obvykle u pacientů se středně těžkou až těžkou formou lupénky, kteří nereagují na lokální léčbu nebo fototerapii. Systémová léčba působí na celý organizmus a podává se v tabletách. Ačkoli bývá tato léčba velmi účinná, je limitovaná délka léčby. Pro zmírnění nežádoucích účinků se jednotlivé léky kombinují nebo se v pravidelných intervalech střídají různé varianty léčby. Používají se léčivé látky metotrexát, acitretin a cyklosporin A.


Podívejte se na specializované ambulance pro léčbu psoriázy, které získaly certifikát od České dermatovenerologické společnosti v rámci edukačního projektu zaměřeného na systémovou léčbu tohoto onemocnění. Zároveň můžete rovnou využít i možnost objednat se na nejbližší pracoviště on-line.

Specializovaná pracoviště


Biologická léčba

Tato progresivní léčba dokáže cíleně zasáhnout do mechanizmů imunitního systému a tím utlumit zánět hned v časné fázi. V případě lupénky to znamená zlepšení až ústup kožních a následně kloubních obtíží. Jde o léčebnou variantu pro pacienty, kteří trpí středně těžkou až těžkou formou nemoci a zároveň u nich selhala konvenční terapie nebo mají kontraindikace k systémové terapii. Většina pacientů s lupénkou je léčena u svého dermatologa. V případě závažných příznaků může dermatolog pacienta odeslat do některého ze specializovaných zdravotnických zařízení, tzv. center biologické léčby.

Biologická léčba má méně nežádoucích účinků než současné systémové léky. Léčba biologickými léky je obvykle celoživotní. Cílem je dosáhnout zlepšení kvality života pacientů.


Pokud trpíte závažnou formou lupénky, může vás ošetřující lékař odeslat do některého ze specializovaných zdravotnických zařízení – tzv. center biologické léčby. Kliknutím na mapu vyberete centra v jednotlivých krajích ČR.

Zobrazit centra